top of page

Företag som anlitat Strid & Co har haft olika typer av utmaningar. Ett exempel är Stenbolaget. Stenbolaget hade liksom andra kunder till Strid & Co ett behov av att coacha säljarna varje måndag 09.00-12.00. Vi startade med ett säljmöte, gick över till ett pass säljutbildning för att avrunda med individuell coaching för säljarna. Stenbolaget hade en vakans på säljchef och under övergångsperioden till att nästa tillträdde körde Björn Strid detta under 3 månader. På så sätt hölls säljteamet igång under dessa tre månader och dessutom till en kostnad som var förmånlig då det blev så effektiv. 

Att du själv eller ditt team

  • Inte säljer tillräckligt

  • Ska utöka från B2B till B2C eller vise versa

  • Vägledning, stöttning, bollplank

DITT BEHOV ÄR

SÄLJCOACH

Från fältet genom hela säljorganisationen upp till ledningen

bottom of page